OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Lid worden van Oldtimerclub Nijkerk

Aan het lidmaatschap van de OCN zijn enkele voorwaarden
verbonden, waaraan U moet voldoen om lid te kunnen worden. Deze zijn:

  • Het lidmaatschap staat open voor mensen die woonachtig zijn in Nijkerk e.o. geïnteresseerden kunnen ook lid worden zonder dat zij in het bezit zijn van een klassiek/oldtimer voertuig.
    Heeft men wel een klassiek/oldtimer voertuig in zijn bezit, dan moet de auto, motor of bromfiets minimaal 30 jaar oud zijn. 
  • De auto, motor of bromfiets waarmee aan de OCN ritten wordt deelgenomen dient aan alle wettelijke eisen te voldoen. D.w.z. minimaal een W.A.-verzekering en (voor auto’s) een geldige APK. Daarnaast moet de berijder van het voertuig in het bezit zijn van een daarvoor vereist rijbewijs.

NB: Het bestuur van de OCN (de organisatie) is niet verantwoordelijk en op geen enkele wijze
       aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen van deelname aan de OCN ritten.

Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december.

De administratiekosten voor inschrijving bij de OCN zijn eenmalig € 5,-

De contributie (2018) :
– volwassenen vanaf 19 jaar: € 30,- per jaar
– jeugdleden t/m 18 jaar : € 15,- per jaar

Lid worden?
Aanmelden kan per e-mail bij het bestuurslid algemeen (Bertjan Heijmans). U dient de volgende
gegevens te vermelden:

  • Naam, postcode, adres, woonplaats en geboortedatum
  • Telefoonnummer(s)
  • Voertuig(en) waarover u beschikt met vermelding van merk, bouwjaar en kenteken

Na toelating door het bestuur ontvangt u een bevestiging van uw lidmaatschap.

U kunt ook onderstaand formulier invullen:

Naam

E-mail

Telefoonnummer

Adres

Postcode

Woonplaats

Geboortedatum*

Omschrijving van uw voertuig of voertuigen, graag merk, type en bouwjaar vermelden.

Eventuele andere vragen of opmerkingen

Vrijwaring:

De deelnemer verklaart dat hij/zij op eigen risico deelneemt aan alle evenementen. De organisatie en de vereniging Oldtimer Club Nijkerk (leden en bestuur) zijn niet aansprakelijk en zullen evenmin aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, voortkomend uit de deelname aan deze evenementen.
De deelnemer/-ster verklaart dat het voertuig aan de wettelijke eisen ( o.a. APK en WA-verzekering) voldoet en dat de berijder/berijdster in het bezit is van een daarvoor vereist en geldig rijbewijs. Het voertuig is tevens goedgekeurd volgens de bepalingen van het
RDW (= Rijksdienst voor het Wegverkeer).
De organisatie behoudt zich het recht voor om voor aanvang van een rit een aangemelde deelnemer/-ster te weigeren, indien blijkt dat betrokkene niet voldoet aan de hierboven geformuleerde eisen.
*De geboortedatum wordt gebruikt voor het aanvragen van een subsidie bij de gemeente Nijkerk. Alle persoonlijke gegevens worden zorgvuldig bewaard en nimmer ter beschikking gesteld aan derden zonder uw toestemming!

Ja, ik ga akkoord met de privacy verklaring van Oldtimer Club Nijkerk.

Pin It on Pinterest

Share This